Sarrerak

Sarrerak

Familiak

Planifikatu familia-bisita prezio bereziekin

Pertsonako

3 €

* Gutxienez 2 pertsona nagusi eta 6 urte baino gehiagoko adingabeko 1.

Familia ugarien
kide bakoitzeko

2 €

* Tarifa honetara heltzeko, familiako kide guztiak etorri beharko dira eta Familia Ugarien agiria erakutsi.

Banakakoa

Orokorra

6 €

Murriztua *

Erretiratuak eta 65 urtetik gorako pertsonak, ikasleak (26 urte gehienez),
langabeak eta desgaitasuna duten pertsonak.

3,5 €

* Kasuan kasuko dokumentazioa eskatuko da sarrerarekin batera

Adingabeak
6 urte

Doan

Audiogida erabilgarria

2 €

Taldeak

(15 pertsona gutxienez)

Ikastetxeak

2 €

Hezkuntza-tailerrak

3,5 €

Elkarteak eta bestelako kolektiboak

3 €

Erreserbarik gabe

Talde-sarrera

3,5 €